ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านธารทิพย์

ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566

 

ชั้น
จำนวน
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
1
10
11
21
อนุบาล 3
1
8
11
19
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
5
8
13
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
11
10
21
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
11
12
23
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
11
9
20
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
10
14
24
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
11
4
15
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
7
4
11
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
9
7
16
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
3
5
8
รวมทั้งสิ้น
11
96
95
191

 

กลับหน้าหลัก