O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

1. สรุปผลการจัดจัดซื้อ รายเดือน

    -คลิกที่นี่

2. สรุปผลการจัดจ้าง รายเดือน

    -คลิกที่นี่

 

กลับหน้าหลัก